Contact Us

contact-dt_05.jpg
|  Zhejiang province yuyao mazhu town east road no. 98
|  Mr. Wu (0) 13305849000
|  0574-62460428    0574-62460858(Sales)
   0574-62460895(Fax)    0574-62460425(Sales' Fax)
|  wxh9000@126.com
P.C.|  315400